Διδακτικό προσωπικό Σχεδίασης Ψηφιακών Προϊόντων

Δημήτρης Παπαγεωργίου

Τα επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δ. Παπαγεωργίου εστιάζουν στην καταγραφή, καθώς και στην προβολή και διαχείριση δεδομένων με τη χρήση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Σ’ αυτό το πλαίσιο έχει συνεργαστεί με διεπιστημονικές ομάδες για τη δημιουργία αυτόνομων και δικτυακών εφαρμογών, εκθέσεων με τη χρήση πολυμέσων, αλλά και ντοκιμαντέρ, που παρουσιάζουν ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δεδομένα. Η θεωρητική προσέγγιση που υιοθετεί δανείζεται στοιχεία από τη συστημική θεωρία, αλλά και από την κοινωνιολογική και ανθρωπολογική παράδοση, καθώς και από τη βιβλιογραφία περί ψηφιακών μέσων (digital media). Με βάση αυτή τη θεωρητική και μεθοδολογική αποσκευή διερευνά τη σύνδεση ανάμεσα στη συστηματική κατάταξη των ερευνητικών δεδομένων, ως ακολουθία ιεραρχημένων σημασιολογικών σχέσεων, με μορφές και εκδοχές (ή «σενάρια») παρουσίασης, σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις προδιαγραφές που θέτουν οι Τ.Π.Ε., σε μια επικοινωνιακή προοπτική.

 

Νίκος Μπουμπάρης

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Ν. Μπουμπάρη αναπτύσσονται καθώς τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας συνδέονται με την πολιτισμική θεωρία, κυρίως στις περιοχές που σχετίζονται με τα πολυμέσα και το σχεδιασμό διεπαφών χρήστη. Στο πλαίσιο αυτό έχει συνεργαστεί στη δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών οθόνης, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ακουστικών περιπάτων (audio walks) και βιντεοπεριπάτων (videowalks), συνθέσεων ηχοτοπίου και διαδραστικών εγκαταστάσεων, τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε αίθουσες τέχνης, μουσεία, πολιτιστικές εκθέσεις και εικαστικές δράσεις στο δημόσιο χώρο. Το θεωρητικό του έργο έχει παρουσιαστεί σε συνέδρια, περιοδικά και βιβλία, με έμφαση σε θεματικές που αφορούν στη σύγχρονη πολιτισμική παραγωγή και στην ψηφιακή τεχνολογία, στις ηχητικές κουλτούρες και τέχνες, στα περιπατητικά έργα και στην αστική εμπειρία, στη μουσική βιομηχανία και στις νεανικές κουλτούρες.

 

Θωμάς Μαυροφίδης

Τα επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Θ. Μαυροφίδη εστιάζουν στα φαινόμενα που αναδύονται στη διάδραση των κοινωνικών συστημάτων με τα τεχνολογικά δίκτυα, καθώς και στις αντίστοιχες πρακτικές συνέπειες. Η προσέγγισή του αξιοποιεί το  θεωρητικό πλαίσιο της σύγχρονης συστημικής θεωρίας, την εξέλιξη της οποίας παρακολουθεί συστηματικά και στην οποία προσπαθεί να συμμετέχει κι ο ίδιος, με σχετικές δημοσιεύσεις. Με την ιδιότητα του πληροφορικού/προγραμματιστή συνεργάζεται με διεπιστημονικές ομάδες για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη αυτόνομων και διαδικτυακών εφαρμογών, καθώς και εκθέσεων με τη χρήση πολυμέσων, ενώ με εκείνη του συστημικού ερευνητή, επικεντρώνει την επιστημονική και ερευνητική του δραστηριότητα στη διερεύνηση όψεων και εκδοχών της ανάλυσης των τεχνο-κοινωνικών συστημάτων.

 

Ελισάβετ Κελίδου

Η Ελ. Κελίδου σπούδασε Γραφιστική και ασχολήθηκε με την έντυπη και ψηφιακή επικοινωνία στο πλαίσιο της επαγγελματικής της δραστηριότητας. Η διαχείριση της οπτικής πληροφορίας με εκθεσιακό περιεχόμενο και η σχεδιαστική αντίληψη, καθώς και η οπτικοποίηση των ιδεών και των μηνυμάτων σε μουσεία, αποτέλεσε από νωρίς πεδίο ερευνητικού ενδιαφέροντος γι’ αυτή. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών ως μέσου έκφρασης και επικοινωνίας του μηνύματος στη σχεδιαστική μεθοδολογία και στην εκθεσιακή προβολή, σε συνάρτηση με την εν γένει δομή και διαδικασία του σχεδιασμού στην Επικοινωνία. Έχει συνεργαστεί με το Υπουργείο Πολιτισμού για τη γραφιστική σχεδίαση και την οπτική διαχείριση εποπτικού υλικού για περιοδικές και μόνιμες εκθέσεις μουσείων, όπως το Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας, το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας κ.ά., καθώς και για τη σχεδίαση διαδραστικών εφαρμογών πολιτισμικού περιεχομένου.

 

Βλάσιος Κασαπάκης

Ο Βλάσης Κασαπάκης ολοκλήρωσε το διδακτορικό του το 2016 στο πεδίο των «Διάχυτων Παιχνιδιών» (Pervasive Games), με τίτλο «Pervasive role playing games: development and evaluation of a research prototype». Έχει εκλεγεί ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο «Τρισδιάστατα Γραφικά & Μικτή Πραγματικότητα» (2018) και αναμένει το διορισμό του, ενώ εργάζεται ως εντεταλμένος διδάσκων στα γνωστικά αντικείμενα του κινητού και διάχυτου υπολογισμού και τρισδιάστατων γραφικών στον προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του Τμήματος. Η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται στις περιοχές του κινητού και διάχυτου υπολογισμού, των διάχυτων παιχνιδιών, καθώς και της σχεδίασης και ανάπτυξης κινητών εφαρμογών και εφαρμογών ιστού στα πεδία του τουρισμού και του πολιτισμού, αλλά και στην ανάπτυξη εφαρμογών μικτής και εικονικής πραγματικότητας. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε πλήθος έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους σε αυτές τις θεματικές, όπως τα H2020 SMARTBUY,CIP7 HoPE, FP7 MOVESMART, FP7 eCOMPASS.

 

Αλέξανδρος Σπάθης

Ο Α. Σπάθης σπούδασε ηχοληψία αλλά πέρασε γρήγορα στην βιομηχανία των πολυμέσων στο τομέα της επεξεργασίας εικόνας, ήχου και αργότερα στην δημιουργία τρισδιάστατων γραφικών. Από το 2002 ανήκει στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας και επιβλέπει τα εργαστήρια οπτικοακουστικών. Έχει την τεχνική διεύθυνση του Εργαστηρίου Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης και έχει συμμετάσχει σε πλήθος προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης που έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους με αντικείμενο την παραγωγή τρισδιάστατων γραφικών και γενικότερα εικόνας και ήχου για πολυμεσικές εφαρμογές και εγκαταστάσεις.


Επιστροφή