Μουσειολογία

Η κατεύθυνση “Μουσειολογία”, επιδιώκει τη σύνθεση των σύγχρονων μουσειολογικών προβληματισμών με τα πρακτικά ζητήματα που συνδέονται με την υλοποίηση μιας έκθεσης σε πραγματικό ή εικονικό χώρο. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεταιι σε καινοτομίες που αξιοποιούν πολυμεσικές εφαρμογές ή τεχνολογίες “επαυξημένης πραγματικότητας” (augmented reality). Σε αυτό το πλαίσιο, τα μαθήματα συνδυάζουν, αφενός, τη συστηματική προσέγγιση ειδικών θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση των συλλογών, στην οργάνωση μιας έκθεσης και στην εμβάθυνση της εμπειρίας του επισκέπτη σε αυτή, και, αφετέρου, στην εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν μια έκθεση στο επίπεδο του σχεδιασμού, της παραγωγής και της κατανάλωσής της.

 

Υ=Υποχρεωτικά & ΥΕ=Υποχρεωτικά Επιλογής)
 
Μαθήματα Κατεύθυνσης Μουσειολογίας

 

1ο Εξάμηνο
     

Μαθήματα

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Κατηγορία

Εισαγωγή στη Μουσειολογία

6

Y

Πολιτιστικός Σχεδιασμός Ι

6

Y

Διαχείριση Πληροφορίας

6

Y

2D Graphics I

6

Y

Διάχυτη Υπολογιστική Ι

6

Y

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

 

 
2ο Εξάμηνο

Εκθεσιακός Σχεδιασμός

9

Y

Πολιτιστικός Σχεδιασμός ΙΙ

3

Y

Οπτικοακουστικά Μέσα και Εκθέσεις

6

Y

2D Graphics II

6

Y

Διάχυτη Υπολογιστική ΙI

6

Y

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

 

 
3ο Εξάμηνο

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Κατηγορία

Μεταπτυχιακή Διατριβή

30

Υ