Οι ανεμόμυλοι στο Αιγαίο

H εφαρμογή “Ανεμόμυλοι στο Αιγαίο”, αναδεικνύει τους ανεμόμυλους τύπου κοινού πυργόμυλου στον ελληνικό χώρο.

Μεταπτυχιακός φοιτητής: Γκάτσος Έκτορας.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των ανεμόμυλων τύπου κοινού πυργόμυλου στον ελληνικό χώρο, με τη χρήση πολυμέσων, τρισδιάστατων γραφικών και τη χρήση εφαρμογών τρισδιάστατης προσομοίωσης σε πραγματικό χρόνο. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος προήλθε από την ιδιαίτερη σημασία που έχουν οι ανεμόμυλοι στην πολιτισμική μας κληρονομιά, καθώς δεν ήταν μονάχα παραγωγικές μονάδες αλλά και χώροι ζυμώσεων με κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές συνιστώσες στην ιστορία της χώρας μας.

Ακόμη, σημαντικός παράγοντας στην προτίμηση αυτού του θέματος ήταν το γεγονός πως ο ανεμόμυλος υπήρξε το πιο σύνθετο δείγμα μηχανισμού της προβιομηχανικής τεχνολογίας, όντας η επιτομή και η εξέλιξη μεγάλων εφευρέσεων όπως του υδρόμυλου και αποτέλεσε τον πυρήνα της οικονομίας μαζί με τους υδρόμυλους, το εμπόριο, την ναυτιλία και την αγροτική παραγωγή. Έτσι η επιλογή των συγκεκριμένων εργαλείων παρουσίασης της πληροφορίας έγινε ώστε, με το συνδυασμό γραμμικών και μη μορφών αφήγησης, να αναδειχθεί και να παρουσιαστεί με έναν διαφορετικό τρόπο, πέραν της ήδη υπάρχουσας έντυπης μορφής, η γνώση που έχουμε για τους ανεμόμυλους και ιδιαίτερα για τον κλασσικό ή κοινό πυργόμυλο στον ελλαδικό χώρο, η οποία έχει αποκτηθεί τα τελευταία κυρίως χρόνια από τις ερευνητικές προσπάθειες κάποιων ανθρώπων και ομάδων ερευνητών.

Facebook
Μετάβαση στο περιεχόμενο