Μήνας: Ιούνιος 2021

Σημασιολογική Ενοποίηση Πολιτιστικών Δεδομένων από Ετερογενείς Πηγές

Μεταπτυχιακός φοιτητής: Σωτήρης Αγγελής Η παρούσα εργασία διερευνά την εφαρμογή των τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού σε πολιτιστικά δεδομένα. Σκοπός της είναι η σημασιολογική ενοποίηση και διασύνδεση δεδομένων που έχουν προκύψει από διαδικασίες τεκμηρίωσης έργων τέχνης και αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση των τεχνολογιών που αποτελούν τα σύγχρονα πρότυπα του σημασιολογικού ιστού (RDF, OWL, …

Σημασιολογική Ενοποίηση Πολιτιστικών Δεδομένων από Ετερογενείς Πηγές Διαβάστε Περισσότερα »