Επικοινωνια

Στοιχεια επικοινωνιας:

  E-mail

  culturaltec.msc@aegean.gr

  Τηλέφωνο

  22510 36605, 22510 36604

  Διεύθυνση

  Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας,
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
  Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου,
  ΤΚ 81 100 Μυτιλήνη, Λέσβος