ειδικευσεις

Πολιτισμος και παραγωγη ταινιων ντοκιμαντερ

Η κατεύθυνση «Πολιτισμός και παραγωγή ταινιών ντοκιμαντέρ» εστιάζει στην ανάδειξη πολιτιστικών δεδομένων και πρακτικών με ψηφιακά οπτικοακουστικά μέσα. Η κατεύθυνση επιδιώκει την εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις ιδιαιτερότητες του σχεδιασμού, της παραγωγής (έρευνα, οργάνωση, γυρίσματα, μοντάζ), της διανομής και της κριτικής ανάλυσης ταινιών ντοκιμαντέρ, με θεματολογία σχετική με την πολιτιστική και βιομηχανική κληρονομιά. Έμφαση αποδίδεται στη θεωρία και ιστορία των τεχνών, στο έργο συγκεκριμένων καλλιτεχνών, στις θεματικές ανάδειξης του λαϊκού πολιτισμού, καθώς και στην ευρύτερη σύγχρονη ελληνική και διεθνή πρακτική, που προδιαγράφει συγκεκριμένες νόρμες και φόρμες για την παραγωγή ταινιών ντοκιμαντέρ πολιτιστικού περιεχομένου.

Μαθήματα

ECTS

Κατηγορία

Ιστορία και θεωρία του Ντοκιμαντέρ Ι

7

Y

Ειδικά Θέματα Οπτικοακουστικών Τεχνών Ι

7

Y

Σκηνοθεσία και Εικονοληψία Ι. Βασικές Αρχές

6

Y

Μοντάζ και Επεξεργασία Υλικού Ι 

Y

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

 

Μαθήματα

ECTS

Κατηγορία

Ιστορία και θεωρία του Ντοκιμαντέρ IΙ

6

Y

Σενάριο, σκηνοθεσία και εικονοληψία ΙΙ. Είδος, Μορφή, Ύφος

6

Y

Μοντάζ και Επεξεργασία Υλικού ΙΙ

6

Y

Ειδικά θέματα οπτικοακουστικών τεχνών ΙΙ

6

Y

  

 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

 

Μάθημα

ECTS

Κατηγορία

Μεταπτυχιακή Διατριβή

30

Y

Περιληψεις μαθηματων