Μεταπτυχιακό Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία - Εργασίες 2014