Κανονισμός λειτουργίας και Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2020

  • Ο Κανονισμός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι διαθέσιμος εδώ
  • Το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι διαθέσιμο εδώ

 

Κανονισμός λειτουργίας και Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2019

  • Ο Κανονισμός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι διαθέσιμος εδώ *
  • Το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι διαθέσιμο εδώ
  • Ο Κανονισμός Κανονισμός εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (ΜΔΕ) είναι διαθέσιμος εδώ

*Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ “Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία” ισχύει για τους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που θα εισαχθούν στο ΠΜΣ το ακαδ. έτος 2019-2020 και έπειτα.

 

Κανονισμός λειτουργίας και Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2018

  • Ο Κανονισμός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι διαθέσιμος εδώ
  • Το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι διαθέσιμο εδώ