Πολιτισμός και παραγωγή ταινιών ντοκιμαντέρ

Η κατεύθυνση «Πολιτισμός και παραγωγή ταινιών ντοκιμαντέρ» εστιάζει στην ανάδειξη πολιτιστικών δεδομένων και πρακτικών με ψηφιακά οπτικοακουστικά μέσα. Η κατεύθυνση επιδιώκει την εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις ιδιαιτερότητες του σχεδιασμού, της παραγωγής (έρευνα, οργάνωση, γυρίσματα, μοντάζ), της διανομής και της κριτικής ανάλυσης ταινιών ντοκιμαντέρ, με θεματολογία σχετική με την πολιτιστική και βιομηχανική κληρονομιά. Έμφαση αποδίδεται στη θεωρία και ιστορία των τεχνών, στο έργο συγκεκριμένων καλλιτεχνών, στις θεματικές ανάδειξης του λαϊκού πολιτισμού, καθώς και στην ευρύτερη σύγχρονη ελληνική και διεθνή πρακτική, που προδιαγράφει συγκεκριμένες νόρμες και φόρμες για την παραγωγή ταινιών ντοκιμαντέρ πολιτιστικού περιεχομένου.

Υ=Υποχρεωτικά & ΥΕ=Υποχρεωτικά Επιλογής)
 
Μαθήματα Κατεύθυνσης Πολιτισμός και παραγωγή ντοκιμαντέρ

 

1ο Εξάμηνο
     

Μαθήματα

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Κατηγορία

Ιστορία και θεωρία του Ντοκιμαντέρ Ι

7

Y

Μοντάζ  και Επεξεργασία Υλικού Ι

8

Y

Σενάριο, Σκηνοθεσία και Εικονοληψία

8

Y

Οπτικός Πολιτισμός

7

Y

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

 

 
2ο Εξάμηνο

Ιστορία και θεωρία του Ντοκιμαντέρ IΙ

6

Y

Ανθρωπολογικό και Κοινωνικό Ντοκιμαντέρ

6

Y

Πολιτιστικό και Ιστορικό Ντοκιμαντέρ

6

Y

Ειδικά Θέματα  Παραγωγής

6

Y

Μοντάζ και Επεξεργασία Υλικού ΙΙ

6 Υ

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

 

 
3ο Εξάμηνο

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Κατηγορία

Μεταπτυχιακή Διατριβή

30

Υ