Μουσειολογία

Η κατεύθυνση “Μουσειολογία”, εστιάζει στη σύνθεση των σύγχρονων μουσειολογικών προβληματισμών με τα πρακτικά ζητήματα που συνδέονται με την υλοποίηση μιας έκθεσης σε πραγματικό ή εικονικό χώρο. Έμφαση αποδίδεταιι σε καινοτομίες που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της εκθεσιακής πρακτικής (όπως για παράδειγμα πολυμεσικές εφαρμογές, τεχνολογίες "επαυξημένης πραγματικότητας" [augmented reality]). Σε αυτό το πλαίσιο, τα μαθήματα συνδυάζουν, αφενός, τη συστηματική προσέγγιση ειδικών θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση των συλλογών, στην οργάνωση μιας έκθεσης και στην εμβάθυνση της εμπειρίας των επισκεπτών/τριών σε αυτή, και, αφετέρου, στην εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν μια έκθεση στο επίπεδο του σχεδιασμού, της παραγωγής και της κατανάλωσής της.

 

Υ=Υποχρεωτικά & ΥΕ=Υποχρεωτικά Επιλογής)
 
Μαθήματα Κατεύθυνσης Μουσειολογίας

 

1ο Εξάμηνο
     

Μαθήματα

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Κατηγορία

Εισαγωγή στη Μουσειολογία

6

Y

Πολιτιστικός Σχεδιασμός Ι

6

Y

Διαχείριση Πληροφορίας

6

Y

Οπτική επικοινωνία

6

Y

Επαύξηση της Πολιτισμικής Εμπειρίας Χρήστη

6

Y

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

 

 
2ο Εξάμηνο

Εκθεσιακός Σχεδιασμός

9

Y

Πολιτιστικός Σχεδιασμός ΙΙ

3

Y

Οπτικοακουστικά και Μουσείο

6

Y

Εφαρμογές Γραφιστικής σε Εκθεσιακό Περιβάλλον

6

Y

Τεχνολογία Διαδικτύου και Πολιτισμός

6

Y

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

 

 
3ο Εξάμηνο

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Κατηγορία

Μεταπτυχιακή Διατριβή

30

Υ