Διδακτρα φοιτησης

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά σε 2.800 € και καταβάλλονται σε δόσεις, ως ακολούθως:

  1. Πρώτη δόση ύψους 1.000 € με την εγγραφή. Η εγγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο με την καταβολή της πρώτης δόσης.

  2. Δεύτερη δόση ύψους 500 € έως τις 31/1/2022.

  3. Τρίτη δόση ύψους 800 € έως τις 30/6/2022.

  4. Τέταρτη δόση ύψους 500 € έως τις 1/10/2022.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το μέρος των τελών φοίτησης το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.