ειδικευσεις

Μουσειολογια

Η κατεύθυνση “Μουσειολογία”, εστιάζει στη σύνθεση των σύγχρονων μουσειολογικών προβληματισμών με τα πρακτικά ζητήματα που συνδέονται με την υλοποίηση μιας έκθεσης σε πραγματικό ή εικονικό χώρο. Έμφαση αποδίδεταιι σε καινοτομίες που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της εκθεσιακής πρακτικής (όπως για παράδειγμα πολυμεσικές εφαρμογές, τεχνολογίες “επαυξημένης πραγματικότητας” [augmented reality]). Σε αυτό το πλαίσιο, τα μαθήματα συνδυάζουν, αφενός, τη συστηματική προσέγγιση ειδικών θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση των συλλογών, στην οργάνωση μιας έκθεσης και στην εμβάθυνση της εμπειρίας των επισκεπτών/τριών σε αυτή, και, αφετέρου, στην εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν μια έκθεση στο επίπεδο του σχεδιασμού, της παραγωγής και της κατανάλωσής της.

Μαθήματα

ECTS

Κατηγορία

Διαχείριση Πληροφορίας

7

Y

Εισαγωγή στη Μουσειολογία

8

Y

Πολιτιστικός Σχεδιασμός

8

Y

Οπτική επικοινωνία

7

Y

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

 

Μαθήματα

ECTS

Κατηγορία

Εκθεσιακός Σχεδιασμός

10

Y

Εφαρμογές Γραφιστικής σε Εκθεσιακό Περιβάλλον

6

Y

Αναδυόμενες Τεχνολογίες στον Πολιτισμό

8

Y

Οπτικοακουστικά και Μουσείο

6

Y

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

Μάθημα

ECTS

Κατηγορία

Μεταπτυχιακή Διατριβή

30

Y

Περιληψεις μαθηματων