Ο Κανονισμός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 είναι διαθέσιμος εδώ.