Ο Κανονισμός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι διαθέσιμος εδώ